Administratorem Państwa danych osobowych jest RPWiK Tychy S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w RPWiK Tychy S.A. możliwy jest pod numerem tel. 32 325-70-01 lub adresem e-mail: odo@rpwik.tychy.pl. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały pod adresem naszej strony internetowej: rpwik.tychy.pl/biuro-obslugi-klienta/rodo.