logo-RPWIK
logo-RPWiK
Witamy w Internetowym Biurze Obsługi Klienta RPWiK Tychy S.A.
Panel logowania


Nie masz konta?
Zarejestruj się

RPWiK Tychy S.A uprzejmie informuje, iż oddaje do dyspozycji Klientów Przedsiębiorstwa posiadających podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę,
nową wersję Internetowego Biura Obsługi Klienta (i-BOK). Dostosowując platformę i-BOK do najnowszych standardów rynkowych, zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i dostępności dla osób korzystających z rozwiązań WCAG (standard ułatwiający korzystanie z tego typu medium osobom niepełnosprawnym) - liczymy na to, iż nowa odsłona i-BOK spełni wszelkie Państwa oczekiwania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z nowym systemem, prosimy na wstępie o odświeżenie swojej przeglądarki internetowej poprzez np. naciśnięcie klawisza F5 na klawiaturze swojego komputera oraz usunięcie istniejących ciasteczek Państwa przeglądarki internetowej.
Zalecamy również do korzystania z platformy i-BOK za pośrednictwem następujących przeglądarek: Microsoft Edge oraz Google Chrome.

Zarząd RPWiK Tychy S.A.

Szanowni Państwo


Informujemy, iż do Państwa dyspozycji przekazaliśmy nową funkcjonalność, polegającą na możliwości przekazywaniu Państwu informacji za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych.
Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w (bezpłatną) usługę, należy skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.


Link do formularza: Subskrypcja

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Zrozumiałem

Jeśli inaczej nie określono w Regulaminie i-BOK oraz Polityce prywatności, Serwis internetowy i-BOK
oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność RPWiK Tychy S. A. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

RPWiK Tychy S. A. nie ponosi odpowiedzialności za:


  1. Szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nim informacji.
  2. Decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji zawartych w Serwisie, w tym za tzw. utracone korzyści.
  3. Decyzje organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami formularzy wygenerowanych w Serwisie, podjęte w oparciu o te.
  4. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika.
  6. Nieprawidłowe oraz nieprawdziwe informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
  7. Nieprzestrzeganie Regulaminu i-BOK oraz Polityki prywatności przez użytkownika Serwisu.