W tym świątecznym czasie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił, z którymi bez problemu
pokonacie wszystkie trudności.

Zarząd RPWiK Tychy S. A.

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż do Państwa dyspozycji przekazaliśmy nową funkcjonalność, polegającą na możliwości przekazywaniu Państwu informacji  za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych.
Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w (bezpłatną) usługę, należy  skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.

 

Link do formularza: ibok.rpwik.tychy.pl/subskrypcja

RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, iż do dyspozycji Klientów Przedsiębiorstwa posiadających podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę, przekazano Internetowe Biuro Obsługi Klienta, umożliwiające: skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury, dostęp do aktualnych informacji dotyczących konta Klienta- rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw, wiadomości SMS oraz dokonywanie płatności elektronicznych.

 

Zachęcamy do korzystania z nowoczesnego i praktycznego narzędzia i zalogowania się do i-BOK już dziś.

 

Czekamy na Państwa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Zrozumiałem

Jeśli inaczej nie określono w Regulaminie i-BOK oraz Polityce prywatności, Serwis internetowy i-BOK
oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność RPWiK Tychy S. A. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

RPWiK Tychy S. A. nie ponosi odpowiedzialności za:


  1. Szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nim informacji.
  2. Decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji zawartych w Serwisie, w tym za tzw. utracone korzyści.
  3. Decyzje organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami formularzy wygenerowanych w Serwisie, podjęte w oparciu o te.
  4. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika.
  6. Nieprawidłowe oraz nieprawdziwe informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
  7. Nieprzestrzeganie Regulaminu i-BOK oraz Polityki prywatności przez użytkownika Serwisu.