Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż do Państwa dyspozycji przekazaliśmy nową funkcjonalność, polegającą na możliwości przekazywaniu Państwu informacji  za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych.
Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w (bezpłatną) usługę, należy  skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.

 

Link do formularza: ibok.rpwik.tychy.pl/subskrypcja

RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, iż do dyspozycji Klientów Przedsiębiorstwa posiadających podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę, przekazano Internetowe Biuro Obsługi Klienta, umożliwiające: skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury, dostęp do aktualnych informacji dotyczących konta Klienta- rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw, wiadomości SMS oraz dokonywanie płatności elektronicznych.

 

Zachęcamy do korzystania z nowoczesnego i praktycznego narzędzia i zalogowania się do i-BOK już dziś.

 

Czekamy na Państwa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Zrozumiałem

Jeśli inaczej nie określono w Regulaminie i-BOK oraz Polityce prywatności, Serwis internetowy i-BOK
oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność RPWiK Tychy S. A. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

RPWiK Tychy S. A. nie ponosi odpowiedzialności za:


  1. Szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nim informacji.
  2. Decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji zawartych w Serwisie, w tym za tzw. utracone korzyści.
  3. Decyzje organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami formularzy wygenerowanych w Serwisie, podjęte w oparciu o te.
  4. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika.
  6. Nieprawidłowe oraz nieprawdziwe informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
  7. Nieprzestrzeganie Regulaminu i-BOK oraz Polityki prywatności przez użytkownika Serwisu.