logo-RPWIK
logo-RPWiK
Witamy w Internetowym Biurze Obsługi Klienta RPWiK Tychy S.A.
Panel logowania


Nie masz konta?
Zarejestruj się

W związku z tym, że RPWiK TYCHY S.A. jako swój priorytet traktuje ciągły wzrost jakości świadczonych usług, przystąpiło do projektu: ”Cyfryzacja Przedsiębiorstwa Wodociągowego w ramach FE SL 01.04”, który umożliwi przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

Ponadto, program pozwoli rozwinąć e-usługi wodociągowe świadczone przez Przedsiębiorstwo.

Ankiety do projektu, w formie papierowej, dostępne będą w Biurze Obsługi Klienta Spółki oraz Urzędach Gmin obsługiwanych przez RPWiK Tychy S.A. (Tychy, Wyry, Orzesze, Łaziska Górne, Lędziny, Kobiór, Brzeszcze, Bojszowy i Bieruń) do dnia 16 lipca 2024 r. natomiast w formie elektronicznej pod linkiem: ANKIETA

Opinia naszych klientów wyrażona w ankiecie pomoże nam wskazać kierunek dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo


Informujemy, iż do Państwa dyspozycji przekazaliśmy nową funkcjonalność, polegającą na możliwości przekazywaniu Państwu informacji za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych.
Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w (bezpłatną) usługę, należy skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.


Link do formularza: Subskrypcja

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Zrozumiałem

Jeśli inaczej nie określono w Regulaminie i-BOK oraz Polityce prywatności, Serwis internetowy i-BOK
oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność RPWiK Tychy S. A. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

RPWiK Tychy S. A. nie ponosi odpowiedzialności za:


  1. Szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nim informacji.
  2. Decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji zawartych w Serwisie, w tym za tzw. utracone korzyści.
  3. Decyzje organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami formularzy wygenerowanych w Serwisie, podjęte w oparciu o te.
  4. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika.
  6. Nieprawidłowe oraz nieprawdziwe informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
  7. Nieprzestrzeganie Regulaminu i-BOK oraz Polityki prywatności przez użytkownika Serwisu.